Gravstjern ligger ved innkjøringen til fortet.

På vestsiden finner du en attraktiv badeplass.