Trøgstad Fort 1935

Gul = veier. Rød = hus. Blå = vann. Grønn = piggtrådsperring. Svart = tuneller