Trøgstad Fort i dag

Husa nordøst på fortet er amunisjonsbuer fra 1950-tallet.

Stjerneplassen