Mannskapsforlegning, messe og kjøkken.

Til høyre, badehus.