Komandantboligen

ligger sydvest for Gravstjern tett inntil veien til fortet.

Huset er nyrestaurert og garasjen er ny.