Sommerprogram


Utsikt fra Trøgstad Varde


Velkommen til Trøgstad Forts Venners hjemmeside

Sommerens program.


Trøgstad Forts Venner arrangerer tre åpne dager på Trøgstad Fort.


 • Lørdag den 25. mai setter vi fokus på Trøgstad NIKE Batteri. Trøgstad Fort var NIKE batteriets kontroll og radarområde. Sammen med de øvrige NIKE batteriene i Asker, Nes og Våler; hadde NIKE Bataljonen til oppdrag å utøve luftforsvar av Oslo-området sammen med jagerfly ledet av Luftforsvarets Kontroll og varslingsstasjon på Måkerøy. Vi ønsker tidligere tjenestegjørende i førstegangstjenesten , befal og sivilt tilsatte ved Trøgstad NIKE Batteri i perioden 1960 til 1990 velkommen den 25. mai.
  Vi vil presentere NIKE historie og viser film.
  Møt opp på toppen av Trøgstad Fort ved rakettene kl 1200.

Benytt anledningen til å møte tidligere NIKE veteraner og del opplevelser. Det legges opp til at det kan kjøpes noe å bite i og drikke. Det vil bli muligheter for å få en omvisning i deler av det opprinnelige Trøgstad kanonartillerifort etablert mellom 1912 og 1917.


 • Lørdag den 17. august vil Trøgstad Forts Venner sette fokus på Trøgstad Fort og de ytre forsvarsverk.
  Trøgstad Fort hadde 1,3 km med utsprengte tunneler i flere fjellanlegg. De ytre forsvarsverk omfatter infanteriverkstillinger plassert i området på utsiden av de opprinnelige kanonbattertiene, A- og B batteriene. De ytre forsvarsverk hadde dekningsrom, løpegraver og ganger/tunneler i fjellet. Infanteriverk C og D hadde hhv 170 og 150 meter med utsprengte ganger i fjellet. Vi legger opptil å ta de besøkende med en rundtur i de ytre forsvarsverk. Det vil være en løype på 1-2km og ha en varighet på ca 1-1,5 timer. Ta med godt fottøy.
  Møt opp på «Stjerneplassen» ved tunnelinngangen til A-Batteriet ved den oppsatte friluftscenen ca 400meter opp langs veien fra porten ved Gravstjern. Vi starter kl 1200.

 • I september/oktober vil Trøgstad Fort invitere til en gjennomgang av Trøgstad Forts Historie fra starten i 1917 og fram til i dag. Trøgstad Fort har omfattet mange og forskjellige aktiviteter som vil bli omtalt. Fra krigshandlingene den 13. april 1040, vil vi vise en film som er laget om hendelsene. Orienteringene vil finne sted i våre møtelokaler på toppen av Trøgstad Fort, ved rakettene.

De åpne dagene ved Trøgstad Fort vil også bli kunngjort gjennom annonser i Smaalenenes Avis.

Vær velkommen.Bilder fra fortet