Infanteristillinger

Bilder fra

intfateriverk D

Inngang til

overbygd skytegalleri.

Innvendig i skytegalleriet

Skyttergrav, på toppen av trappa sto det sansynligvis

en av fortets lyskastere

150 m tuneller

130 m skyttergraver

35 m overdekte

skytestillinger


Infanteriverk D

Bilder fra infanteriverk E

Infanteriverk E består av tre

små adskilte enheter

Invedig i en skytestilling.

Bilder fra

infateriverk C

Tunell

Overbygget skytestilling

Mitraljøsestilling

Ingang til overbygd skytestilling

Hovedinngangen

I "Grotta" har Trøgstad

Forts Venner bygget peis, opprinelig sto det her en vedkomfyr til matlaging.

Fra tunellen går det trapp

opp til skyttergrava.