Panserbatteri A

Den orginale inngangsdøra

til fortet

Hovedtunelle

ca. 90 m lang

Fortet ble innredet til amunisjonslager på 1950-tallet.

Forlegningsrom

Trappa opp til tårnkanonen

Gul = fortgrav og skyttergraver.

Rødbrun = tuneller.

Dekkningsmur i nordenden

av fortgrava

Skyteskår i veggen på fortgrava

Overdekket skytestilling

Skytestillingen sett fra innsiden

Slik så panserbatteriet ut før

tyskerne fjernet kanonene

1942-43

Fortgrava

Skyttergrav

Østre kommandoplass

Her sto vestre tårnkanonen. Alle kanonene på fortet ble fjernet av tyskerne og flyttet

til Vestlandet i 1942-1943

Skytegalleri i fjellveggen, nordenden av fortgrava.